Công ty TNHH Thống Nhất
Tên công trình: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội
Sản lượng: 300.000.000
Công ty TNHH ĐT XD Hà Nội
Tên công trình: Phan Đình Giót - Hà Nội
Sản lượng: 650.000.000
Cty CP XD Procons
Tên công trình: Phùng Khoang Thanh Xuân Hà Nội
Sản lượng: 3.000.000.000 VNĐ
Công ty CP XD số 1 Sông Hồng
Tên công trình: Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Sản lượng: 200.000.000 VNĐ
Công ty Constrexim 8
Tên công trình: Trụ sở Báo LĐ Trung Hòa Cầu Giấy
Sản lượng: 500.000.000 VNĐ
Công ty CP XD Bảo tàng HCM
Tên công trình: Trụ sở Báo LĐ Trung Hòa Cầu Giấy
Sản lượng: 1.500.000.000 VNĐ
Công ty TNHH Trường Xuân
Tên công trình: Thanh Xuân Bắc - Hà Nội
Sản lượng: 350.000.000 VNĐ
Công ty cổ phần Vinaconex 6
Tên công trình: Trung Hòa Cầu Giấy HN
Sản lượng: 2.500.000.000 VNĐ
HANDICO
Tên công trình: Tòa nhà 319 Bộ quốc phòng
Sản lượng: 467889000 VNĐ
UDIC
Tên công trình: Cầu Thanh Trì
Sản lượng: 6800000000 VNĐ