HANDICO
Tên công trình: Tòa nhà 319 Bộ quốc phòng
Sản lượng: 467889000 VNĐ
UDIC
Tên công trình: Cầu Thanh Trì
Sản lượng: 6800000000 VNĐ
Công ty CP BIC VN
Tên công trình: Tòa nhà 319 Bộ quốc phòng
Sản lượng: 3450000000 VNĐ
Công ty Cổ Phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai
Tên công trình: Cầu vượt sông Hồng
Sản lượng: 489000000 VNĐ
Tổng công ty HUD
Tên công trình: Khu đô thị mới Đại Thanh
Sản lượng: 35000000 VNĐ