TỔNG SỐ NHÂN SỰ:        185 (CBCNV)

 
 Trình độ nhân sự:
Thạc sỹ:                             01

Kỹ sư:                                15

Cử nhân:                           14

Cao đẳng, Trung cấp:     

16

CN kỹ thuật:                     116

Lao động phổ thông:       23

 

SONY DSC