Tin tức tiêu biểu


Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động toàn Công ty năm 2018-2019

Ngày đăng: 15/12/2018

Ngày 13-14/12/2018 Ban An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) phối hợp với Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CBCNV của Công ty tại Trạm trộn bê tông số 2 (Lại Yên – Hoài Đức) và Trạm trộn bê tông số 4 (Nguyên Khê – Đông Anh). Mục đích đợt huấn luyện là để CBCNV của Công ty nhận thức đúng về tầm quan trọng thực hiện ATVSLĐ trong khi làm việc (nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và đồng nghiệp, hậu quả về kinh tế, tinh thần khi không thực hiện quy định về ATVSLĐ của Nhà nước và của Công ty dẫn tới xảy ra tai nạn; lợi ích khi thực hiện tốt ATVSLĐ mang lại cơ hội trong hợp tác với những tập đoàn lớn mà tiêu chí về ATVSLĐ là điều kiện bắt buộc trước khi tiến tới đàm phán, ký kết hợp đồng …). Một số hình ảnh của đợt huấn luyện:

Công ty cổ phần LICOGI 12.1  là đơn vị đi đầu thực hiện các tiêu chí về ATVSLĐ trong ngành sản xuất bê tông thương phẩm, với môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng các đối tác!

 

Tin tức tiêu biểu